כרמית סער

כרמית סער

מדריכת ספינינג

ביוגרפיה:

מדריכת ספינינג