פלדנקרייז

פלדנקרייז

טכניקה המשקמת ומשכללת את יכולת התנועה, דרך פיתוח המודעות וחינוך תנועתי מחדש.