התעמלות בונה עצם

בונה עצם

שיפור מרכיבים בגיל המבוגר, כגון: סיבולת לב ריאה, שווי משקל, קוארדינציה, גמישות ובניית עצם.